Chính sách giao nhận hàng hóa và chứng từ

19/04/2022 1.385

1. Điều kiện giao hàng:

- Nội địa:

Giao tại kho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tiến Khôi hoặc

Giao tại kho chỉ định của khách hàng

2. Chứng từ giao hàng:

- Nội địa:

Hóa đơn giá trị gia tăng

Phiếu xuất kho

Giấy phân tích thành phần sản phẩm – COA (nếu có yêu cầu) theo từng lô hàng

3. Điều kiện bảo hành:

Sản phẩm phải được lưu trữ trong điều kiện kho bảo quản thông thoáng, nhiệt độ từ 25oC – 30oC, không đặt gần các hóa chất dễ cháy, hóa chất hay hàng hóa khác có mùi lạ.

Hàng hóa trước khi sử dụng phải ở trong tình trạng còn bao bì bảo quản (giấy bao gói và mảng PE chống ẩm), không bị hư hỏng do việc di chuyển và va chạm trong quá trinh lưu kho, dời chuyển nguyên vật  liệu của bên B.

Thời hạn bảo hành: trong vòng 06 tháng kể từ ngày sản xuất (trong trường hợp có khiếu nại yêu cẩu giữ lại tem hàng).

Bên A chỉ chịu trách nhiệm bảo hành đối với các phát sinh do lỗi về thông số không đúng theo quy cách và chất lượng đã thỏa thuận. Bên A được miễn trừ mọi trách nhiệm trong trường hợp phát sinh do lỗi của bên B trong việc vận hành và bảo quản sai với hướng dẫn sử dụng do bên A cung cấp.

Hotline tư vấn 093 65 65 65 4
Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn đang trống.